Zorgconsulent Zuid - logo icon
Zorgconsulent Zuid - letters
Previous slide
Next slide

Zorgconsulent Zuid

Neemt zorg uit handen

Het verzorgen van eigen zorg is vaak al een hele zorg op zich. Als gediplomeerd zorgbemiddelaar is Paul Delsing er om u te begeleiden, te adviseren en te ondersteunen. Kortom, Zorgconsulent Zuid neemt zorg uit handen.

Is het uw wens zelfstandig te kunnen blijven wonen, maar overziet u hierbij alledaagse zorgen niet? Denk hierbij aan praktische zaken als: boodschappen, nieuwe kleding, administratieve hulp, gezelschap, vervoer en doktersbezoeken. Zorgconsulent Zuid neemt u deze zorgen, op een persoonlijke en professionele manier uit handen. Met hulp op maat is langer zelfstandig wonen geen zorg maar genieten in uw eigen vertrouwde omgeving.

Met een breed netwerk aan zorgaanbieders en zorginstellingen kan Zorgconsulent Zuid u helpen bij uw persoonlijke behoeften of zorgvraag en gaat hiervoor op zoek naar de beste oplossingen die aansluiten bij uw zorgbehoefte.

Op zoek naar ondersteuning bij de zorg voor uw naasten?

Bent u mantelzorger en/of verzorgt u uw naasten? Rust er veel last op uw schouders en kunt u hier wel wat ondersteuning bij gebruiken? Ook voor u biedt Zorgconsulent Zuid hulp. Samen zorgen we dat zaken goed geregeld zijn waarbij u, desgewenst zelf de regie behoudt. Samen stellen we een plan van aanpak op waarbij het altijd mogelijk is uw zorg en bijbehorende zaken in te zien en waar nodig aan te passen.

Ook wanneer het regelen van financiën niet zelfstandig of voor uw naasten niet lukt, kan Zorgconsulent Zuid hulp bieden

Wilt u meer informatie of een persoonlijk gesprek aanvragen? Neem gerust contact op.

Previous slide
Next slide

Zorgconsulent Zuid

Neemt zorg uit handen

Het verzorgen van eigen zorg is vaak al een hele zorg op zich. Als gediplomeerd zorgbemiddelaar is Paul Delsing er om u te begeleiden, te adviseren en te ondersteunen. Kortom, Zorgconsulent Zuid neemt zorg uit handen.

Is het uw wens zelfstandig te kunnen blijven wonen, maar overziet u hierbij alledaagse zorgen niet? Denk hierbij aan praktische zaken als: boodschappen, nieuwe kleding, administratieve hulp, gezelschap, vervoer en doktersbezoeken. Zorgconsulent Zuid neemt u deze zorgen, op een persoonlijke en professionele manier uit handen. Met hulp op maat is langer zelfstandig wonen geen zorg maar genieten in uw eigen vertrouwde omgeving.

Met een breed netwerk aan zorgaanbieders en zorginstellingen kan Zorgconsulent Zuid u helpen bij uw persoonlijke behoeften of zorgvraag en gaat hiervoor op zoek naar de beste oplossingen die aansluiten bij uw zorgbehoefte.

Op zoek naar ondersteuning bij de zorg voor uw naasten?

Bent u mantelzorger en/of verzorgt u uw naasten? Rust er veel last op uw schouders en kunt u hier wel wat ondersteuning bij gebruiken? Ook voor u biedt Zorgconsulent Zuid hulp. Samen zorgen we dat zaken goed geregeld zijn waarbij u, desgewenst zelf de regie behoudt. Samen stellen we een plan van aanpak op waarbij het altijd mogelijk is uw zorg en bijbehorende zaken in te zien en waar nodig aan te passen.

Ook wanneer het regelen van financiën niet zelfstandig of voor uw naasten niet lukt, kan Zorgconsulent Zuid hulp bieden

Wilt u meer informatie of een persoonlijk gesprek aanvragen? Neem gerust contact op.

Zorgconsulent Zuid - Paul Delsing

'Uw zorg is mijn zorg'

Paul brengt uw persoonlijke situatie in kaart en biedt hulp daar waar er behoefte is: persoonlijk, professioneel, transparant en hulp op maat.
Denk bijvoorbeeld aan praktische zaken als: boodschappen, nieuwe kleding, administratieve hulp, gezelschap, vervoer en doktersbezoeken. Alles waar u maar hulp bij nodig heeft, Zorgconsulent Zuid ontzorgt!

Neem contact op met Paul Delsing, Zorgbemiddelaar, Zorgconsulent Zuid.

De snelste weg naar
passende zorg ?

ZorgConsulent Zuid

=

=

Slider
Zorgconsulent Zuid - Paul Delsing

'Uw zorg is mijn zorg'

Paul brengt uw persoonlijke situatie in kaart en biedt hulp daar waar er behoefte is: persoonlijk, professioneel, transparant en hulp op maat.
Denk bijvoorbeeld aan praktische zaken als: boodschappen, nieuwe kleding, administratieve hulp, gezelschap, vervoer en doktersbezoeken. Alles waar u maar hulp bij nodig heeft, Zorgconsulent Zuid ontzorgt!

Neem contact op met Paul Delsing, Zorgbemiddelaar, Zorgconsulent Zuid.

De snelste weg naar
passende zorg ?

ZorgConsulent Zuid
=
=
Slider
Zorgconsulent Zuid - consulent icon

Zorgconsulent Zuid

'Zorgconsulent Zuid is uw vraagbaak en wegwijzer binnen het huidige zorgsysteem'

Zorg zelf regelen en organiseren…
Samen met uw zorgbemiddelaar!

Alles op het gebied van zorg is veranderd door de huidige Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), Wzv (Wet ziektekosten verzekering), PGB (Persoons Gebonden Budget) en de Wlz (Wet langdurige zorg). Heeft u daar nog geen beroep op gedaan? Dan adviseert en begeleidt Zorgconsulent Zuid u hoe u mogelijk van deze voorzieningen gebruik kunt maken.

Zorgconsulent Zuid werkt samen met:

Vergoeding vanuit WMO

Heeft u een zorgbehoefte maar komt u op basis van inkomen of vermogen niet in aanmerking voor een Wmo voorziening? Dan zorgen wij afhankelijk van uw situatie voor een oplossing op maat.

U betaalt de kosten van deze zorg uit eigen inkomen, vermogen of via uw zorgverzekering. Vergoeding vanuit Wmo en/of Persoons Gebonden Budget (PGB) behoren ook tot de mogelijkheden. Meer is mogelijk, afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Wij leveren maatwerk, uw zorg is onze zorg!
Neem contact op voor meer informatie.

Zorgconsulent Zuid - bewind icon

Beschermingsbewind

'Zorgconsulent Zuid biedt rust in uw leven en helpt u op weg naar een toekomst met financiële gezondheid'

Voor wie ?

Bij beschermingsbewind worden de financiële belangen van cliënten die daar zelf niet toe in staat zijn door de bewindvoerder behartigd en beheerd. 

Het komt voor dat men, al dan niet tijdelijk, onvoldoende voor zichzelf en de financiën kunnen zorgen. De omstandigheden kunnen zeer uiteenlopend zijn. Bijvoorbeeld: een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, dementie, ernstige ziekte, of depressie. Genoeg omstandigheden waardoor men de eigen financiën niet kan overzien. Als iemand zijn eigen financiën niet kan regelen, is het belangrijk dat deze zorg uit handen gegeven wordt voordat mogelijke gevolgen niet meer te overzien zijn. Voor elk familielid is het lastig om gewoon een broer/zus of zoon/dochter te zijn, tegelijkertijd de portemonnee te beheren en daarnaast nog op de hoogte te blijven van alle wet-en regelgeving. Zo’n driedubbele taak kan voor onenigheid zorgen. Niet alleen tussen degene die onder bewind is gesteld en het betreffende familielid, maar ook tussen familieleden onderling. Zorgconsulent zuid helpt u uw financiën weer overzichtelijk te krijgen.

Zorgconsulent beschermingsbewind

Doelgerichte en persoonlijke aanpak

Onze maatschappij wordt steeds complexer. Dit blijkt vooral uit het toenemen van het aantal regels, wetten en de mogelijkheden om inkomen te verkrijgen. Bijvoorbeeld huur-en zorgtoeslag, kindgebondenbudget, bijzondere bijstand oftewel Wmo-regelingen en Persoons Gebonden Budget. Het beheren van iemands inkomen wordt hierdoor niet eenvoudiger.

Het is belangrijk dat de financiële zaken goed geregeld zijn. Een beschermingsbewind is onder meer bedoeld om te voorkomen dat derden misbruik maken van de situatie waarin een cliënt verkeert. Bij beschermingsbewind wijst de rechter een partij aan die de financiële belangen van die persoon behartigt.  Zeker in de eerste maanden van een bewind blijkt vaak hoe moeilijk het is om de financiën uit handen te geven. Echter, vaak blijkt juist tijdens deze beginperiode ook hoeveel er mis is gelopen. Door onze doelgerichte en persoonlijke aanpak is beschermingsbewind een stap in de goede richting. Dit zal uiteindelijk meer rust geven in het dagelijkse leven van de cliënt en uitzicht bieden op een toekomst zonder financiële problemen waardoor hulpverleners en familie weer toekomen aan hun eigenlijke taak: zorg verlenen. Met elkaar kunnen we hier voor zorgen.

Zorgconsulent beschermingsbewind

Zorgconsulent Zuid is digitaal aangesloten bij de Rechtbank

De bewindvoerder legt jaarlijks rekening en verantwoording af over de financiën en goederen van de cliënt bij de rechtbank. De administratie wordt op de juiste wijze gevoerd en bijgehouden waarbij de bewindvoerder goed op de hoogte is van alle wettelijke regelingen. Denk hierbij aan huur- en zorgtoeslag, sociale wetgeving, regelgeving op het gebied van bezwaar, beroeps- en belastingwetgeving. Door digitaal aangesloten te zijn bij de Rechtbank waarborgt Zorgconsulent Zuid de kwaliteit en transparantie. Jaarlijks wordt door middel van bijscholing kennis verkregen en bijgehouden.

Doelgerichte en persoonlijke aanpak

Onze maatschappij wordt steeds complexer. Dit blijkt vooral uit het toenemen van het aantal regels, wetten en de mogelijkheden om inkomen te verkrijgen. Bijvoorbeeld huur-en zorgtoeslag, kindgebondenbudget, bijzondere bijstand oftewel Wmo-regelingen en Persoons Gebonden Budget. Het beheren van iemands inkomen wordt hierdoor niet eenvoudiger.

Het is belangrijk dat de financiële zaken goed geregeld zijn. Een beschermingsbewind is onder meer bedoeld om te voorkomen dat derden misbruik maken van de situatie waarin een cliënt verkeert. Bij beschermingsbewind wijst de rechter een partij aan die de financiële belangen van die persoon behartigt.  Zeker in de eerste maanden van een bewind blijkt vaak hoe moeilijk het is om de financiën uit handen te geven. Echter, vaak blijkt juist tijdens deze beginperiode ook hoeveel er mis is gelopen. Door onze doelgerichte en persoonlijke aanpak is beschermingsbewind een stap in de goede richting. Dit zal uiteindelijk meer rust geven in het dagelijkse leven van de cliënt en uitzicht bieden op een toekomst zonder financiële problemen waardoor hulpverleners en familie weer toekomen aan hun eigenlijke taak: zorg verlenen. Met elkaar kunnen we hier voor zorgen.

Wie kan bewindvoering aanvragen ?

Iemand kan zelf bewindvoering aanvragen. Ook een partner en familieleden tot in de vierde graad kunnen hiervoor een verzoek doen. Een verzoek tot onderbewindstelling moet worden gedaan bij de kantonrechter, in het arrondissement, waar de persoon voor wie bewindvoering is bedoeld, woont. Uitgangspunt is dat u de kosten van bewindvoering zelf moet betalen. Als u onvoldoende inkomsten of vermogen heeft om deze kosten te betalen, dan vragen wij hiervoor namens u bijzondere bijstand aan bij de gemeente. De kosten van bewindvoering worden jaarlijks bepaald aan de hand van de richtlijnen van het Landelijk Overleg Kantonrechters.

Neem contact op voor meer informatie

ZorgConsulent Zuid is lid van :

Zorgconsulent Zuid is digitaal aangesloten bij de Rechtbank

De bewindvoerder legt jaarlijks rekening en verantwoording af over de financiën en goederen van de cliënt bij de rechtbank. De administratie wordt op de juiste wijze gevoerd en bijgehouden waarbij de bewindvoerder goed op de hoogte is van alle wettelijke regelingen. Denk hierbij aan huur- en zorgtoeslag, sociale wetgeving, regelgeving op het gebied van bezwaar, beroeps- en belastingwetgeving. Door digitaal aangesloten te zijn bij de Rechtbank waarborgt Zorgconsulent Zuid de kwaliteit en transparantie. Jaarlijks wordt door middel van bijscholing kennis verkregen en bijgehouden.

ZorgConsulent Zuid is lid van:

Wie kan bewindvoering aanvragen ?

Iemand kan zelf bewindvoering aanvragen. Ook een partner of familieleden tot in de vierde graad kunnen hiervoor een verzoek doen. Een verzoek tot onderbewindstelling moet worden gedaan bij de kantonrechter, in het arrondissement, waar de persoon voor wie bewindvoering is bedoeld, woont. Uitgangspunt is dat u de kosten van bewindvoering zelf moet betalen. Als u onvoldoende inkomsten of vermogen heeft om deze kosten te betalen, dan vragen wij hiervoor namens u bijzondere bijstand aan bij de gemeente. De kosten van bewindvoering worden jaarlijks bepaald aan de hand van de richtlijnen van het Landelijk Overleg Kantonrechters.

Neem contact op voor meer informatie

Zorgconsulent Mentorschap-mobile
Zorgconsulent Zuid - mentor icon

Mentorschap

'Professioneel mentorschap dat gevoerd wordt door Paul Delsing'

Zorgconsulent Zuid biedt professioneel mentorschap. Het mentorschap is bedoeld voor mensen die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, bijvoorbeeld bij dementie of psychische problemen.  De mentor, ook wel vertrouwenspersoon genoemd, biedt hulp, ondersteuning en bescherming bij het behartigen van persoonlijke zaken. Als mentor wordt men begeleid in de thuissituatie, maar ook bij grote en kleine zorginstellingen bij de hulpvraag. Het is belangrijk dat er iemand is die beoordeelt of de cliënt de juiste verzorging, begeleiding, behandeling en/of verpleging krijgt. Een mentor wordt aangesteld door de kantonrechter. 

Paul Delsing, zorgbemiddelaar van Zorgconsulent Zuid biedt hulp als professioneel mentor in regio Zuid-Nederland. 

(Paul Delsing) “De problematiek van de mensen die ik begeleid heb is zeer divers en de hulpvraag vaak complex. Regelmatig ontbreekt het aan een sociaal netwerk of familie en zijn er alleen professionele zorgverleners aanwezig die de cliënt ondersteunen. Ik vind het belangrijk dat de cliënt centraal gesteld wordt en de kwaliteit van leven voortdurend wordt getoetst. Ik zie er op toe dat de zorg die wordt geleverd is zoals deze is afgesproken in de behandel- of zorgplannen.” Paul’s motto: ‘Uw zorg, is mijn zorg’ sluit hier goed bij aan.

Zorgconsulent Zuid - mentor icon

Mentorschap

'Professioneel mentorschap dat gevoerd wordt door Paul Delsing'

Zorgconsulent Zuid biedt professioneel mentorschap. Het mentorschap is bedoeld voor mensen die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, bijvoorbeeld bij dementie of psychische problemen.  De mentor, ook wel vertrouwenspersoon genoemd, biedt hulp, ondersteuning en bescherming bij het behartigen van persoonlijke zaken. Als mentor wordt men begeleid in de thuissituatie, maar ook bij grote en kleine zorginstellingen bij de hulpvraag. Het is belangrijk dat er iemand is die beoordeelt of de cliënt de juiste verzorging, begeleiding, behandeling en/of verpleging krijgt. Een mentor wordt aangesteld door de kantonrechter. 

Paul Delsing, zorgbemiddelaar van Zorgconsulent Zuid biedt hulp als professioneel mentor in regio Zuid-Nederland. 

(Paul Delsing) “De problematiek van de mensen die ik begeleid heb is zeer divers en de hulpvraag vaak complex. Regelmatig ontbreekt het aan een sociaal netwerk of familie en zijn er alleen professionele zorgverleners aanwezig die de cliënt ondersteunen. Ik vind het belangrijk dat de cliënt centraal gesteld wordt en de kwaliteit van leven voortdurend wordt getoetst. Ik zie er op toe dat de zorg die wordt geleverd is zoals deze is afgesproken in de behandel- of zorgplannen.” Paul’s motto: ‘Uw zorg, is mijn zorg’ sluit hier goed bij aan.

De kosten van het Mentorschap worden jaarlijks bepaald aan de hand van de richtlijnen van het Landelijk Overleg Kantonrechters (LOK). Denk aan:

Kosten worden maandelijks in rekening gebracht

Als de cliënt niet over voldoende financiële middelen beschikt om de kosten te dragen wordt er een beroep gedaan op de bijzondere bijstand van de gemeente waar de cliënt staat ingeschreven in het bevolkingsregister. Bij overschrijding van het forfaitaire bedrag met 125% wordt een machtiging aangevraagd bij de kantonrechter. Paul Delsing is er om u hierbij te helpen. Van regelen tot de juiste zorg. 

De volgende formulieren kunnen van toepassing zijn bij het mentorschap :

Download het klachtenformulier mentorschap

Meer weten of mentorschap ? Neem contact op

Zorgconsulent Zuid is aangesloten bij :

Zorgconsulent Zuid - Paul Delsing

Paul Delsing

'Uw Consulent met passie voor mens en zorg'